Strona główna

2016-01-21

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. przejmuje zarządzanie BGŻ SFIO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 stycznia 2016 roku TFI BGŻ BNP Paribas S.A. wchodzi w prawa i obowiązki Towarzystwa zarządzającego funduszem BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W związku z tym, wszelkie informacje dotyczące tego funduszu, w tym m. in. Statut Funduszu, Ogłoszenia o zmianach Statutu i Prospektu Informacyjnego, archiwalne i bieżące notowania jednostki Uczestnictwa, KIIDY zamieszczane będą na stronie internetowej naszego towarzystwa www.tfi.bgzbnpparibas.pl.

BGŻ SFIO jest funduszem funduszy, oznacza to, że będzie inwestował w jednostki uczestnictwa starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku.

BGŻ SFIO jest funduszem typu parasolowego i w ramach funduszu wydzielone zostały cztery subfundusze: Konserwatywny, Stabilny, Zrównoważony i Dynamiczny. Subfundusze różnią się pomiędzy sobą poziomem ryzyka inwestycyjnego, oczekiwaną stopą zwrotu i rekomendowanym horyzontem inwestycyjnym. Każdy Klient, może więc inwestować zgodnie z wybraną przez siebie strategią w wiodące fundusze polskie i zagraniczne bez konieczności samodzielnego śledzenia rynków.

  • BGŻ Konserwatywny SFIO

od 90% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa dłużnych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Do 10% aktywów może być inwestowane w akcje i jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych.

  • BGŻ Stabilny SFIO

od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa dłużnych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Do 40% aktywów może być inwestowane w akcje i jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych.

  • BGŻ Zrównoważony SFIO

Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Od 0% do 75% aktywów może być inwestowane w akcje i jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Od 25% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa dłużnych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych.

  • BGŻ Dynamiczny SFIO

Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: akcje i jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa dłużnych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe.


 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij