Strona główna

Portfel inwestycyjny z Lokatą Profit Plus

Portfel inwestycyjny z Lokatą Profit Plus - atrakcyjne połączenie oszczędzania z inwestowaniem

Okres obowiązywania promocji – od 9 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Rozważasz swoją pierwszą inwestycję w fundusz? A może korzystałeś z tej formy pomnażania oszczędności, ale nigdy w ramach oferty BNP Paribas TFI SA?

W takim razie ta oferta jest dla Ciebie!

Połącz inwestycję w Portfel inwestycyjny (jeden z 5 oferowanych pakietów Subfunduszy BGŻ BNP Paribas FIO) z atrakcyjną Lokatą w BNP Paribas Bank Polska SA.  

Fundusze o elastycznej strategii
             

Brak opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa

Możliwość wyboru jednego z 3 subfunduszy

 

Możliwość wyboru jednego z 5 Portfeli

 
Atrakcyjne oprocentowanie lokaty
 

Atrakcyjne oprocentowanie lokaty

3,00% w skali roku w pierwszym okresie lokacyjnym, w kolejnych okresach lokacyjnych równe oprocentowaniu Lokaty standardowej 6-miesięcznej z dnia odnowienia

 
Ograniczenie ryzyka
 

Ograniczenie ryzyka

Dzięki dywersyfikacji między bezpieczną lokatą z gwarantowanym oprocentowaniem (1/2 środków) a wybranym Portfelem (1/2 środków), złożonym z kilku subfunduszy

Szansa na dodatkowy zysk z inwestycji na rynkach akcji i obligacji poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
 
 

Szansa na dodatkowy zysk

Szansa na dodatkowy zysk z inwestycji na rynkach akcji i obligacji poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, przy akceptacji ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu oraz możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków

Istotne informacje:

  • Promocja dedykowana osobom, które nie są obecnie i nie były w przeszłosci uczestnikami funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. (BGŻ BNP Paribas FIO, BGŻ SFIO, BNP Paribas FIO).
  • Z promocji można skorzystać w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Oprocentowanie 3% dla pierwszego okresu obowiązywania umowy Lokaty stosowane jest, jeśli zostanie opłacone zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Portfela na kwotę co najmniej 10 000 PLN
  • Klient może otworzyć tylko jedną lokatę
  • Lokata odnawialna - po upływie pierwszego okresu obowiązywania umowy Lokaty, oprocentowanie Lokaty będzie wynosić tyle ile oprocentowanie standardowej lokaty 6-miesięcznej w złotych w PLN określonym w „Tabeli oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w złotych klientów detalicznych (exBNP)” lub „Tabeli oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych w złotych klientów detalicznych (exBGŻ)”, aktualnej w dniu odnowienia się Lokaty 
  • Rozwiązanie umowy Lokaty przed upływem pierwszego okresu jej obowiązywania powoduje utratę całości naliczonych odsetek  
  • Uczestnictwo w Subfunduszu jest bezterminowe. 

Szczegółowe informacje o ryzykach występujących w subfunduszach zawiera Prospekt Informacyjny BGŻ BNP Paribas FIO oraz kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl oraz przekazywane Klientom przy zawieraniu umowy z Subfunduszami.

Więcej informacji na temat Lokaty ProfitPlus znajdziesz TU.

 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij