Strona główna

BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2020-06-03

Dzień -0,09%
Miesiąc 0,83%
Kwartał -2,97%
Pół roku -2,44%
Rok 1,41%
3 lata -0,56%
5 lat 3,02%
10 lat   --  
Obecny rok -3,84%
2019 9,17%
2018 -9,11%
2017 11,63%
2016 -0,74%
2015 -0,49%
2014   --  
Od początku 7,37%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-05-15
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
0,6% w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Kategoria /
Category
A
Rachunek nabyć /
Account purchase
44188000090000001301533000
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Spektrum inwestycyjne Subfunduszu stanowią „koszyki” instrumentów notowanych na wyselekcjonowanych zagranicznych rynkach akcyjnych i dłużnych oraz inwestycje, których wycena zależy od kursów surowców i złota.
  • Zarządzający dokonują cokwartalnej realokacji lokat funduszu pomiędzy najbardziej perspektywiczne, w ich ocenie, klasy aktywów na rynkach globalnych.
  • Ocena atrakcyjności rynków akcyjnych i dłużnych jest dokonywana oddzielnie dla poszczególnych obszarów geograficznych (np. USA, Europa Zachodnia, rynki wschodzące).
  • Minimum 40% aktywów Subfunduszu jest alokowanych na wyselekcjonowanych geograficznie rynkach instrumentów dłużnych, co ogranicza zmienność wyceny jednostki uczestnictwa.
  • Minimum 50% wartości portfela Subfunduszu jest zabezpieczana przed ryzykiem walutowym. Elastyczna polityka w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych w stosunku do pozostałej części portfela otwiera możliwość generowania dodatkowego wzrostu wyceny w okresach osłabienia złotego.
  • Subfundusz dokonuje ekspozycji na rynki zagraniczne poprzez tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, w tym funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds).
  • Dzięki niskim kosztom wykorzystywanych instrumentów Subfundusz maksymalizuje długoterminową stopę zwrotu.
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij