Strona główna

2024-04-26

Komunikat dotyczący likwidacji funduszu BNP Paribas Premium SFIO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2024 roku  zakończyła się likwidacji trzech subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu BNP Paribas PREMIUM SFIO:

  1. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
  2. BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych
  3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

W związku z tym od tego dnia stan rejestru wskazuje  brak środków (0 jednostek uczestnictwa).

W dniu 26 marca 2024 r. jednostki uczestnictwa powyższych subfunduszy zostały odkupione i przekazane na rachunki bankowe przypisane do ich Uczestników. Środki których nie udało się przekazać Uczestnikom będą przechowywane na rachunku Likwidatora do czasu przekazania ich do depozytu sądowego – co prawdopodobnie nastąpi do końca w października 2024 roku.

Jakie działania powinni podjąć Uczestnicy, którzy nie otrzymali środków?

Jeżeli Uczestnik wyżej wskazanych subfunduszy nie otrzymał środków z likwidacji oznacza to, ze Likwidator nie zna jego aktualnego rachunku bankowego. W takim przypadku Uczestnik, powinien jak najszybciej udać się do odpowiedniego oddziału BNP Paribas Bank Polska S.A. i złożyć dyspozycję zmiany danych a w niej wskazać swój aktualny rachunek bankowy i adres zamieszkania. Likwidator przekaże środki na wskazany numer rachunku. Jednak ponieważ likwidacja trzech subfunduszy jest już zakończona oczekiwanie na środki z tych Subfunduszy może trwać do 30 dni.

Przekazanie środków do depozytu sądowego

Nieczęsto zdarzają się sytuacje, w których dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie jednakże z przyczyn od niego niezależnych nie może tego zrobić. Przykładem takiej sytuacji jest sytuacja gdy Likwidator Funduszu nie zna aktualnego rachunku bankowego uczestnika, któremu ma wypłacić środki z likwidacji, ani aktualnego adresu, co uniemożliwia skontaktowanie się z uczestnikiem.  

Aby umożliwić zakończenie likwidacji Funduszu i uchronić Likwidatora Funduszu przed negatywnymi konsekwencjami nie dokonania wypłat do Uczestników a co za tym idzie niezakończenia likwidacji, ustawodawca dał Likwidatorowi Funduszu możliwość skorzystania z instytucji depozytu sądowego a w sytuacji nie przyjęcia środków do depozytu sądowego, możliwość przekazania środków wybranej organizacji pożytku publicznego (art. 249 ust. 3 UFI).

Złożenie do Depozytu sądowego

Likwidator Funduszu musi złożyć do odpowiedniego sądu wniosek o przyjęcie środków do depozytu sadowego. Wniosek dotyczy środków konkretnego Uczestnika i  musi być złożony do sądu właściwego dla tego uczestnika, którego środki mają być przekazane do depozytu. Likwidator ustali ten sąd na podstawie adresu Uczestnika, który jest zapisany w bazie danych Funduszu. Jeżeli Fundusz nie ma w bazie danych żadnego wiarygodnego adresu Uczestnika może złożyć środki do sądu właściwego dla siedziby Funduszu. Po uzyskaniu zgody sądu, Likwidator  przeleje środki na wskazany przez sąd rachunek.  Na tym kończy się rola Likwidatora Funduszu

Odebranie środków z depozytu sądowego. Żeby odebrać pieniądze z depozytu sądowego  Uczestnik musi złożyć do odpowiedniego sądu Wniosek o wydanie depozytu sądowego. Właściwy do wydania depozytu jest sąd, w którym depozyt został złożony. Wniosek musi być opłacony – obecnie opłata standardowa to 100 zł. Decyzja sądu w przedmiocie wydania depozytu zapada w formie postanowienia.

Likwidator nie jest zobowiązany do pomagania Uczestnikom w procesie odbioru środków z depozytu sądowego.

Informacja o rozliczeniu podatkowym

Wypłata środków z likwidacji lub złożenie ich do depozytu sądowego jest spełnieniem świadczenia i momentem podatkowym. W związku z tym Fundusz BNP Paribas PREMIUM  SFIO w Likwidacji wyśle do końca lutego 2025 r. PIT 8C. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. Podatku Belki). PIT 8C należy samodzielnie uwzględnić  w zeznaniu podatkowym za 2024r.

W związku z tym, aby doręczenie PITu 8C mogło odbyć się skutecznie, zwracamy uwagę na konieczność aktualizacji danych teleadresowych, jeśli te ulegną zmianie.

Likwidacja subfunduszu BNP Paribas Aktywny

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na STRONIE, zakończenie likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny uzależnione jest od zakończenia procesu sądowego z pozwu GetBack o zapłatę. Obecnie termin likwidacji planowany jest na 25.09.2025 r. z możliwością dalszego przedłużenia lub skrócenia. Niemniej jednak Uczestnicy, którzy do tej pory nie podali właściwego numeru rachunku oraz aktualnego adresu zamieszkania lub uległy one zmianie, proszeni są o niezwłoczną aktualizację w najbliższym oddziale BNP Paribas Bank Polska S.A.

Likwidacja całego funduszu BNP Paribas Premium SFIO

Po zakończeniu likwidacji wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu BNP Paribas Premium SFIO (obecnie planowanej na 25.09.2025 r., z możliwością skrócenia lub przedłużenia), środki, które z powodu braku aktualnych danych, nie zostaną zwrócone Uczestnikom, zostaną przekazane do depozytu sądowego.
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij