Strona główna

Zasady Ładu Korporacyjnego

"Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r. (opublikowanym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, z sektora rynku finansowego, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, których wdrożenie jest zalecane przez KNF z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę i charakter podmiotu, który je stosuje oraz specyfikę jego działalności.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2023 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BNP PARIBAS TFI S.A. Z DNIA 22 CZERWCA 2023 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że od 1 stycznia 2015 r. przestrzega wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, zawartych w dokumencie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r. z następującymi wyjątkami, których występowanie jest zdaniem Zarządu dopuszczalne ze względu na skalę i charakter oraz specyfikę działalności Towarzystwa.

  Opis zasady Ładu Korporacyjnego od której stosowania odstępuje TFI

Wyjaśnienie powodu odstąpienia

  • zasada zawarta w § 8 – wskazująca na obowiązek zapewnienia wszystkim udziałowcom elektronicznego aktywnego udziału w zgromadzeniach organu stanowiącego.

W ocenie Towarzystwa, ze względu na fakt posiadania wyłącznie jednego akcjonariusza, stosowanie tego typu rozwiązań jest niecelowe i w związku z tym Statut Towarzystwa nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  • zasada zawarta w § 24 wskazująca na obowiązek odbywania posiedzeń organów nadzorczych w języku polskim

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej Towarzystwa odbywają się w języku angielskim, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posługują się biegle tym językiem. Protokoły posiedzeń oraz treść uchwał są sporządzane w języku polskim i angielskim.

Na dzień składania niniejszego oświadczenia:
  • w Towarzystwie funkcjonuje komitet audytu wyłoniony spośród członków Rady Nadzorczej.
  • kwestie związane z polityką wynagradzania Rady Nadzorczej pozostają w kompetencji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, natomiast określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz innych pracowników Towarzystwa o istotnym wpływie na ryzyko są ujęte w Polityce Wynagrodzeń zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 16 listopada 2016 roku z późniejszymi zmianami.
Zarząd BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 
Jarosław Skorulski - Prezes Zarządu, 
Rafał Lerski - Członek Zarządu
 
 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij