Strona główna

Notowania Wycena jednostki uczestnictwa kategorii A

Wycena jednostki z dnia:

BNP Paribas FIO

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
Poziom ryzyka
Risk level
Strategie
Strategy
IKE/IKZE ESG Waluta
Currency
Wycena
Value
Stopy zwrotu / Rates of return
1D 1M 3M 6M 12M W tym roku
Year to date
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
2Strategie dłużnePLN121.82-0,03%0,51%1,31%3,72%8,79%3,05%
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
2Strategie dłużnePLN127.99-0,03%0,61%1,57%4,25%9,91%3,53%
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
2Strategie dłużnePLN118.23-0,76%0,59%1,86%4,67%12,63%0,00%
BNP Paribas Obligacji
3Strategie dłużnePLN111.18-0,19%0,24%-0,04%0,88%7,05%0,05%
BNP Paribas Obligacji
3Strategie dłużnePLN119.98-0,18%0,38%0,36%1,68%8,73%0,77%
BNP Paribas Obligacji
3Strategie dłużnePLN111.19-1,12%1,10%2,58%5,47%15,70%0,00%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
2Strategie mieszanePLN123.54-0,16%0,44%1,26%3,72%9,49%2,80%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
2Strategie mieszanePLN137.00-0,16%0,62%1,80%4,80%11,80%3,79%
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
3Strategie mieszanePLN133.61-0,68%-1,22%0,72%3,90%11,78%2,82%
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
3Strategie mieszanePLN149.49-0,68%-1,05%1,22%4,94%14,04%3,76%
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
3Strategie mieszanePLN112.63-0,12%0,32%0,62%3,43%5,79%1,94%
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
3Strategie mieszanePLN127.26-0,12%0,53%1,20%4,61%8,16%3,01%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
4Strategie akcyjnePLN161.55-1,57%-4,03%1,65%8,15%24,15%6,28%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
4Strategie akcyjnePLN183.56-1,56%-3,86%2,20%9,32%26,86%7,32%
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
4Strategie akcyjnePLN145.67-0,56%0,58%2,38%9,24%10,47%6,73%
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
4Strategie akcyjnePLN166.33-0,56%0,78%3,00%10,56%13,13%7,92%

BNP Paribas Parasol SFIO

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
Poziom ryzyka
Risk level
Strategie
Strategy
IKE/IKZE ESG Waluta
Currency
Wycena
Value
Stopy zwrotu / Rates of return
1D 1M 3M 6M 12M W tym roku
Year to date
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
2Strategie dłużnePLN119.400,22%0,45%0,88%2,59%6,70%1,89%
BNP Paribas Lokata Kapitału
2Strategie dłużnePLN139.52-0,01%0,54%1,45%3,85%8,73%3,36%
BNP Paribas Lokata Kapitału
2Strategie dłużnePLN134.98-0,79%0,10%1,54%4,28%11,42%0,00%
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych
2Strategie dłużnePLN101.91-0,54%-0,44%1,08%3,40%0,55%2,05%
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
3Strategie dłużnePLN90.960,28%0,93%1,57%0,55%0,85%1,34%
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
4Strategie akcyjnePLN310.48-1,46%-1,07%4,32%11,96%25,95%10,22%
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy
4Strategie akcyjnePLN100.72-0,29%4,27%10,85%16,06%3,05%13,55%
BNP Paribas Akcji Zielony Ład
4Strategie akcyjnePLN95.95-0,27%-1,15%1,93%6,03%-1,75%2,43%
BNP Paribas Akcji AQUA
4Strategie akcyjnePLN110.700,11%-1,27%1,46%7,01%6,58%4,89%
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
5Strategie akcyjnePLN131.78-0,57%7,20%8,11%18,38%25,89%18,18%

BNPP FIO

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
Poziom ryzyka
Risk level
Strategie
Strategy
IKE/IKZE ESG Waluta
Currency
Wycena
Value
Stopy zwrotu / Rates of return
1D 1M 3M 6M 12M W tym roku
Year to date
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
1Strategie dłużnePLN130.900,02%0,45%1,24%2,47%5,57%2,23%
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
1Strategie dłużnePLN128.05-0,64%-0,18%0,72%2,61%6,66%0,00%
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG
2Strategie dłużnePLN155.850,06%0,56%1,19%2,97%5,16%1,62%
BNPP Akcji
5Strategie akcyjnePLN232.84-1,54%-2,94%2,39%9,29%24,55%7,47%

Subfundusze w likwidacji

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
 
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych w likwidacjiWycena subfunduszu na otwarcie likwidacji 2023-12-07 r. wynosi 89.28 PLN (Kategoria A), 90.08 PLN (Kategoria B).
BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych w likwidacjiWycena subfunduszu na otwarcie likwidacji 2023-12-07 r. wynosi 99.19 PLN (Kategoria A), 99.23 PLN (Kategoria B).
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych w likwidacjiWycena subfunduszu na otwarcie likwidacji 2023-12-07 r. wynosi 94.87 PLN (Kategoria A), 95.15 PLN (Kategoria B).
BNP Paribas Aktywny w likwidacjiWycena subfunduszu na otwarcie likwidacji 2020-09-24 r. wynosi 65.90 PLN (Kategoria A), 65.66 PLN (Kategoria B).

BNP Paribas FIO

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
Poziom ryzyka
Risk level
Strategie
Strategy
IKE/IKZE ESG Waluta
Currency
Wycena
Value
Stopy zwrotu / Rates of return
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
2Strategie dłużnePLN121.8212,55%-4,06%-2,22%3,25%2,24%1,89%3,27%
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
2Strategie dłużnePLN127.9913,69%-3,11%-1,28%4,28%
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
2Strategie dłużnePLN118.2312,33%
BNP Paribas Obligacji
3Strategie dłużnePLN111.1815,46%-11,71%-7,81%5,54%4,21%3,63%4,15%
BNP Paribas Obligacji
3Strategie dłużnePLN119.9817,25%-10,34%-6,39%7,14%
BNP Paribas Obligacji
3Strategie dłużnePLN111.1915,19%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
2Strategie mieszanePLN123.5415,36%-6,86%-0,07%4,85%3,81%-0,72%1,64%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
2Strategie mieszanePLN137.0017,76%-4,94%2,45%7,51%
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
3Strategie mieszanePLN133.6118,17%-8,84%2,45%5,78%2,64%-1,97%7,89%
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
3Strategie mieszanePLN149.4920,55%-6,99%5,03%8,46%
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
3Strategie mieszanePLN112.638,59%-12,18%2,67%3,44%9,01%-5,85%4,62%
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
3Strategie mieszanePLN127.2610,97%-10,29%5,34%6,39%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
4Strategie akcyjnePLN161.5531,94%-15,27%21,88%-0,47%0,78%-12,80%17,56%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
4Strategie akcyjnePLN183.5634,83%-13,42%25,09%2,58%
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
4Strategie akcyjnePLN145.6711,60%-17,53%13,82%0,70%20,05%-12,60%13,23%
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
4Strategie akcyjnePLN166.3314,27%-15,59%17,11%3,80%

BNP Paribas Parasol SFIO

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
Poziom ryzyka
Risk level
Strategie
Strategy
IKE/IKZE ESG Waluta
Currency
Wycena
Value
Stopy zwrotu / Rates of return
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
2Strategie dłużnePLN119.409,38%-2,43%-2,97%2,82%1,86%-0,61%3,02%1,73%
BNP Paribas Lokata Kapitału
2Strategie dłużnePLN139.5211,58%-2,29%-0,51%2,38%2,27%2,23%9,98%7,91%
BNP Paribas Lokata Kapitału
2Strategie dłużnePLN134.9811,37%
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych
2Strategie dłużnePLN101.91-2,70%
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
3Strategie dłużnePLN90.96-3,99%
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
4Strategie akcyjnePLN310.4838,99%-2,26%32,41%44,69%22,92%-21,47%4,65%6,08%
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy
4Strategie akcyjnePLN100.72-9,41%
BNP Paribas Akcji Zielony Ład
4Strategie akcyjnePLN95.95-0,51%
BNP Paribas Akcji AQUA
4Strategie akcyjnePLN110.705,89%
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
5Strategie akcyjnePLN131.7818,98%

BNPP FIO

Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
Poziom ryzyka
Risk level
Strategie
Strategy
IKE/IKZE ESG Waluta
Currency
Wycena
Value
Stopy zwrotu / Rates of return
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
1Strategie dłużnePLN130.906,68%-5,25%-9,85%4,83%2,87%2,52%3,25%-0,21%
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
1Strategie dłużnePLN128.056,63%
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG
2Strategie dłużnePLN155.858,01%-8,39%1,67%4,54%1,29%-3,51%6,88%2,28%
BNPP Akcji
5Strategie akcyjnePLN232.8432,73%-12,93%25,40%5,05%0,95%-12,05%18,13%9,99%
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
od
do
1 miesiąc / 1 Month
3 miesiące / 3 Months
6 miesięcy / 6 Months
1 rok / 1-year
YTD
MAX
 
 
 
Nazwa subfunduszu
Sub-fund name
KategoriaData odData doStopa zwrotuWycena na początek okresuWycena na końcu okresu
 

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij