Strona główna

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dla kontrahentów BNP Paribas TFI S.A. i reprezentantów (przedstawicieli) kontrahentów

Administrator danych

Administratorem danych jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa.
Pełny kontakt podany jest w zakładce "O nas".

Inspektor Ochrony Danych

WALĘDZIAK-SKOWROŃSKA Marta, kontakt e-mail: daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl albo pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania w związku z zawartą umową:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO zawarcie oraz realizacja umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO udokumentowanie zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO cele administracyjne Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrzne;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO rozpatrywania skarg i reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji łączącej nas umowy.

Odbiorcami danych osobowych mogą być przede wszystkim:

 1. podmioty świadczące dla administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze;
 2. podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT;
 3. banki świadczące usługi depozytariuszy dla funduszy - w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 4. organy państwowe (np. ZUS, urzędy skarbowe, Komisja Nadzoru Finansowego i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 5. podmioty świadczące usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom).
 6. agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo;

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia umowy, realizacji ewentualnych roszczeń, przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prawa przysługujące względem danych osobowych:

dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia (o ile nie utrudnia to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz niepodlegania profilowaniu.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Informacja dla osób wskazanych do kontaktu w celu obsługi umów zawartych z BNP Paribas TFI S.A.

Administrator danych

Administratorem danych jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa.
Pełny kontakt podany jest w zakładce "O nas".

Inspektor Ochrony Danych

Marta Walędziak-Skowrońska, kontakt e-mail: daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl albo pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania w związku z zawartą umową:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w celu realizacji tej umowy. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie prowadzenia komunikacji związanej z zawarciem i realizacją tej umowy, przyjmowania i przekazywania oświadczeń woli stron umowy, kierowania ewentualnych reklamacji i roszczeń, a po zakończeniu umowy niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcami danych osobowych mogą być przede wszystkim:

 1. podmioty świadczące dla administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze;
 2. podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT;
 3. banki świadczące usługi depozytariuszy dla funduszy - w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 4. organy państwowe (np. ZUS, urzędy skarbowe, Komisja Nadzoru Finansowego i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 5. podmioty świadczące usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom).
 6. agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo;

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia umowy, realizacji ewentualnych roszczeń, przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi to:

imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz służbowe dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Prawa przysługujące względem danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia (o ile nie utrudnia to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
 • niepodlegania profilowaniu.

Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij