Strona główna

BNPP Stabilnego Wzrostu

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-01-20

Dzień 0,14%
Miesiąc 2,92%
Kwartał 7,99%
Pół roku 7,35%
Rok 5,51%
3 lata 2,53%
5 lat 17,52%
10 lat 16,71%
Obecny rok 1,80%
2020 4,54%
2019 1,29%
2018 -3,51%
2017 6,88%
2016 2,28%
2015 -2,76%
Od początku 55,08%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2005-01-19
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
2% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
szczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNP Paribas FIO w art.69 pkt.3-4
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
200 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Rachunek nabyć /
Account purchase
68 1880 0009 0000 0013 0066 5000
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Średnio 30% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w akcje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe o zbliżonym profilu ryzyka. Nie mniej niż 70% aktywów Subfunduszu jest lokowane w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego (w tym instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa).
  • Do 50% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
  • Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz akcje spółek giełdowych o mocnych perspektywach rozwoju i mocnych fundamentach.

 

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij