Strona główna

Zrównoważony Rozwój

BNP Paribas TFI S.A. jako część Grupy BNP Paribas wnosi swój wkład w realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która zakłada dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Grupa BNP Paribas jest jednym z największych producentów i dostawców proekologicznych produktów oraz popularyzatorem eko-postaw w Europie.
Zrównoważony rozwój (ang. Sustainability) to rozwój społeczno-gospodarczy, który zaspokaja potrzeby współczesnych społeczeństw, nie naruszając możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska.
Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs – ang. Sustainable Development Goals), 17 Celów, globalny plan naprawy świata, przyjęty przez państwa ONZ w 2015 roku w ramach Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.
CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi wkład przedsiębiorstw w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 
 
 
 

Ujawnienia informacji SFDR

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”) wprowadza ujednolicone w skali Unii Europejskiej wymogi dla sektora usług finansowych, dotyczące m.in. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem:

  • za pośrednictwem strony internetowej,
  • w procesie zawierania umów z klientami,
  • w określonych przypadkach również w ramach sprawozdań okresowych.

Informacje te dotyczą w szczególności:

  1. przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
  2. uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
  3. określenia sposobu zapewniania spójności przejętych przez uczestnika rynku finansowego polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo jest Uczestnikiem Rynku Finansowego w rozumieniu Rozporządzenia SFDR z uwagi na to, że ma status podmiotu zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz spółki zarządzającej przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS).

 

Stosowanie art. 3 Rozporządzenia SFDR - Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Stosowanie art. 4 Rozporządzenia SFDR - Przejrzystość strategii dotyczących badania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Stosowanie art. 5 Rozporządzenia SFDR - Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij