Strona główna

BNP Paribas Małych i Średnich Spółek

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-01-20

Dzień 0,36%
Miesiąc 14,69%
Kwartał 26,98%
Pół roku 28,43%
Rok 49,26%
3 lata 47,89%
5 lat 73,96%
10 lat   --  
Obecny rok 8,90%
2020 44,69%
2019 22,92%
2018 -21,47%
2017 4,65%
2016 6,08%
2015 -0,66%
Od początku 70,55%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-05-15
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
0,75% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
Towarzystwo nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Kategoria /
Category
A
Rachunek nabyć /
Account purchase
73188000090000001301535000
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną głównie poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co zapewnia większą dywersyfikację, płynność i rozproszenie ryzyka inwestycyjnego.
  • Subfundusz może lokować co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie spółki oraz takie jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują min 50% aktywów w Instrumenty Udziałowe, które są emitowane głównie przez małe i średnie spółki.
  • Subfundusz może inwestować aktywa w depozyty bankowe, instrumenty dłużne i inne instrumenty finansowe, które łącznie mogą stanowić maksymalnie 34% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Subfundusz inwestuje w aktywa o wysokiej zmienności stwarzając szansę na wyższy wzrost ceny jednostki uczestnictwa w długim terminie, ale Uczestnik powinien mieć na uwadze możliwość okresowych spadków wyceny inwestycji.
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij