Strona główna

BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych w likwidacji

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

Informujemy, że w dniu 07.12.2023 r. została otwarta likwidacja Subfunduszy:
  1. BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
  2. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
  3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

wydzielonych w ramach BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Na początku kwietnia 2024 r. planujemy wypłatę środków z umorzenia jednostek uczestnictwa, które posiada Pan/Pani w likwidowanych Subfunduszach. Po wypłacie Fundusz prześle PIT-8C na podstawie którego będzie Pan/Pani musiał/a na początku 2025 r. odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, jeżeli inwestycja zakończy się zyskiem. Drugi oryginał tego PIT-8C trafi do urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy właściwy dla Pana/Pani miejsca zamieszkania ustalimy na podstawie Pana/Pani adresu zarejestrowanego w bazie danych Funduszu. 

Uprzejmie prosimy o pilne zgłoszenie się do Dystrybutora (Centra Klienta / Oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.) w celu zaktualizowania swoich danych, a w szczególności podania aktualnego numeru rachunku bankowego oraz adresu zamieszkania. W tym celu należy złożyć „dyspozycję zmiany danych”.

Środki pieniężne, których Fundusz nie zdoła przelać Uczestnikom po zakończeniu likwidacji (z powodu braku aktualnego numeru rachunku), zostaną przekazane do depozytu sądowego, z którego wypłata jest utrudniona.

Wszelkie informacje o likwidacji są dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl oraz w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2023-12-07

Dzień-4,80%
1M-2,81%
3M-3,50%
6M-3,37%
12M-3,52%
3 lata-15,00%
5 lat-3,68%
10 lat  --  
Obecny rok  --  
2023-2,30%
2022-11,86%
2021-1,93%
20205,83%
201910,85%
2018-17,01%
Od początku-10,73%
Zainwestuj online
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2014-07-09
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Kategoria / CategoryA
Waluta funduszuPLN
SRI (w skali 1-7)2

SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).

Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij