Strona główna

BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-03-03

Dzień -0,10%
Miesiąc -1,35%
Kwartał -1,13%
Pół roku 0,67%
Rok 2,80%
3 lata -4,90%
5 lat 9,33%
10 lat   --  
Obecny rok -1,88%
2020 5,83%
2019 10,85%
2018 -16,99%
2017 3,24%
2016 10,44%
2015 -2,63%
Od początku 4,22%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-09-01
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
3% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
20% ponad WIBOR 12M +3%
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Kategoria /
Category
B
Rachunek nabyć /
Account purchase
73 1050 0086 1000 0090 3088 1347
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Do 100% aktywów subfunduszu może być zainwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, przy czym dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów subfunduszu. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Ekspozycja wynikająca z umów na kontrakty terminowe może wynosić od 0% do 100% aktywów subfunduszu.

 

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij