Strona główna

BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-01-20

Dzień -0,01%
Miesiąc 0,31%
Kwartał 0,84%
Pół roku 1,15%
Rok 1,13%
3 lata 1,36%
5 lat 4,68%
10 lat   --  
Obecny rok 0,17%
2020 1,16%
2019 -0,03%
2018 0,10%
2017 1,61%
2016 1,85%
2015 0,69%
Od początku 8,29%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-07-14
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
1,2% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
brak
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Kategoria /
Category
A
Rachunek nabyć /
Account purchase
67 1050 0086 1000 0090 3088 1164
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Aktywa Subfunduszu lokowane są w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska oraz obligacje korporacyjne o pozostałym do terminu zapadalności czasie nie dłuższym niż trzy miesiące (nie mniej niż 30% aktywów), a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa (od 0 do 50% aktywów). Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe, zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

 

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu relatywnie wysokiego bezpieczeństwa lokaty i wykazują się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij