Strona główna

BNP Paribas Lokata Kapitału

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-01-20

Dzień 0,00%
Miesiąc 0,22%
Kwartał 0,69%
Pół roku 1,60%
Rok 2,35%
3 lata 6,97%
5 lat 32,75%
10 lat   --  
Obecny rok 0,14%
2020 2,38%
2019 2,27%
2018 2,23%
2017 9,98%
2016 7,91%
2015 -2,52%
Od początku 24,61%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-05-15
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
0,9% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
Towarzystwo nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Kategoria /
Category
A
Rachunek nabyć /
Account purchase
05188000090000001301537000
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Subfundusz inwestuje przynajmniej 50% wartości aktywów w obligacje korporacyjne i inne instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • W procesie selekcji papierów dłużnych zarządzający koncentrują się wyłącznie na emitentach o wysokiej wiarygodności kredytowej.
  • Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna opiera się na inwestowaniu aktywów w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • Fundusz może również lokować aktywa w instrumenty inwestycyjne o charakterystyce zbliżonej do instrumentów dłużnych np: jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych klasyfikowanych jako fundusze ochrony kapitału.
  • Ekspozycja na rynek funduszy długu korporacyjnego zarządzanych przez wyselekcjonowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwiększa dywersyfikację portfela, zmniejszając jednocześnie ryzyko koncentracji i braku płynności
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij